VG skriver at næringsministeren er utålmodig etter å gjøre noe med at knapt 20 prosent av styreplassene i private selskaper tilhører kvinner. Sju av ti aksjeselskaper har bare menn i styret.

– Jeg har ikke tenkt å være næringsminister i tre år til og se at tallene er like dårlige, sier Vestre.

Han varsler en likestillingsdugnad i næringslivet og vil komme med kraftfulle tiltak. Vestre vil at kravet om minst 40 prosent av hvert kjønn i styrene også skal gjelde aksjeselskaper.

– Det er veldig mange kvalifiserte kandidater blant kvinnene, men de når ikke opp og fram. Da kan kvotering være et effektivt virkemiddel for å få det til, sier Vestre.

Forslaget blir sendt ut på høring før jul.