Byrådet i Oslo etterlyser statlig kompensasjonsordning