"Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn. Det er viktig å fastholde de to kjønnene som likeverdige og likestilte, men like fullt forskjellige. Å bestrebe kjønnsnøytralitet tror vi er en skivebom og en undergraving av faktiske og fysiske realiteter", skriver Hareide i en melding på Facebook.

"Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn", konkluderer Hareide.Les også: Ap vil vurdere å innføre et tredje kjønn

Debatten ble på nytt aktualisert mandag, da programkomiteen i Arbeiderpartiet åpnet for å innføre en tredje kjønnskategori, slik Sverige og Danmark har gjort. Venstre, SV og MDG stiller seg positive til et slikt initiativ. Senterpartiet har vært klare på at det ikke er aktuelt.

Vil utrede tiltak

Hareide understreker nå at KrF ønsker å utrede politiske tiltak for personer som ikke finner seg til rette i noen av de to eksisterende kjønnskategoriene, men han avviser at dette kan tolkes dit hen at KrF åpner for innføring av "hen".

KrF stemte nei til lovfesting av retten til å skifte juridisk kjønn i Stortinget i fjor. Begrunnelsen er den samme når partiet sier nei til et tredje kjønn: En slik lovendring ivaretar ikke godt nok barns beste og "KrF mener det er feil å redusere kjønn til en sosial eller språklig konstruksjon", ifølge Hareide.

Ap stemte nei

"Vi må ta på alvor at det er noen som i dyp fortvilelse ikke føler seg hjemme i de etablerte kjønnskategoriene. Å åpne opp for en utredning av deres situasjon og eventuelle politiske tiltak som kan være til hjelp, handler altså ikke om å åpne døren for en kategori, men om å finne en løsning for menneskene dette gjelder", skriver han.

Arbeiderpartiet, som i kommende periode skal vurdere innføring av et tredje kjønn hvis programforslaget blir vedtatt av landsmøtet, stemte nei til Venstre forslag som en slik innføring så sent som i april. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen sa den gangen at forslaget kom for sent til at Ap kunne kaste seg rundt og stemme ja i den omgang.