Barndomsminner og Sverige påvirker navnevalgene våre