Legene vil ha debatt om hjemmetester skal reguleres strengere