Frode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten