– Det er hensiktsmessig at jeg trekker meg ut, sier Hansen til Bergens Tidende.

I desember takket han ja til å bli reoppnevnt i sitt styreverv, men i mars bestemte han seg likevel for å tre ut av stiftelsen. Til BT forteller Hansen at han i mellomtiden har gått nye runder med sin styreleder i Helse Bergen og med styrelederen i stiftelsen.

– Jeg har sittet lenge i stiftelsen, og jeg kjenner ikke til samarbeidsproblemer som fører til at jeg gir meg, sier han, og legger til at han ikke har noen nærmere begrunnelse for hvorfor han trekker seg.

Hansens avgang skjer etter at universitetsrektor Margareth Hagen trakk seg fra styrevervet i Trond Mohn i januar. Hun mente dobbeltrollen som rektor og styremedlem hadde blitt for krevende.

I februar 2023 forlot daværende styreleder Stener Kvinnsland og daglig leder Sveinung Hole stiftelsen.