550 000 husstander uten TV 2s kanaler etter brudd i forhandlingene med Telenor

foto