En dansk undersøkelse blant 18.000 sykepleiere viser at de som jobber natt, står i fare for å utvikle alvorlige og dødelige sykdommer, skriver Aftenposten.

– Det mest alarmerende i studien vår er at det er stor risiko for at nattsykepleiere utvikler Alzheimers, hjerneskader og andre former for alvorlig helsesvikt, sier Zorana Jovanovic Andersen til fagtidsskriftet Sykepleien som først omtalte studien. Andersen er professor ved Københavns Universitet.

Vil ikke jobbe natt i mange år

Sykepleier Rudi Francis Walker på Lovisenberg sykehus jobber tredelt vakt. Det vil si at han jobber kveld, natt og dag. På det meste har han fem nattevakter på en måned. Slik har han jobbet i ett og et halvt år.

– Jeg er kjent med at nattevakt øker risikoen for å bli syk, og jeg vil ikke jobbe slik i mange år. På sikt håper jeg å komme bort fra turnus, selv om man kan leve med det en stund.

Walker sier turnus også har fordeler, som at det er flere fridager på rad etter vakt.

– Men ulempene er nok større enn fordelene. Det sosiale livet blir redusert når man må sove på dagtid, og for de med små barn er påkjenningen enda større.

Dansk Sygeplejerråd mener at eldre sykepleiere kanskje helt bør slippe å jobbe om natten.

Fare for Alzheimer og hjerneskade

Det er leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, enig i.

– Vi ser svært alvorlig på funnene i den danske forskningen og vil at de eldste sykepleierne skal beskyttes mot nattarbeid.

Hun mener det er naturlig å ta opp nattarbeid for de eldste sykepleierne på nytt.

– Dette handler om de ansattes helse, og om at folk skal makte å stå lenger i arbeid og samtidig kunne beholde helsen, sier hun.

Rudi Francis Walker er enig:

– De eldste skal ikke ha like store krav på å delta i tredelt vakt. Noen liker det, mens andre synes det er ekstremt tungt. De må få slippe.