KS: – Krevende for kommunene å løse oppgaven med økt vaksinering