Ida Wolden Bache blir utnevnt som ny sentralbanksjef