Mistenkelig gjenstand funnet på Gardermoen var ufarlig