Mandagens snittpris per kWh er 32,4 øre høyere enn søndag og 23,002 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 1,56 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 20 og 21. Den er 1,0077 kroner høyere enn søndag og 44,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 2,16 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,56 kroner, dekkes 75,01 øre.

Minsteprisen blir på 54,4 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.