Hevingsarbeidet av bilen i Jølstravatnet er i gang