Statsministeren: Umoralsk å la permitterte arbeidere jobbe