FHI og Helsedirektoratet uenige om skjenkestoppen bør videreføres