De regionale helseforetakene har plikt til å tilby rituell omskjæring av gutter, for å sikre at det skjer på forsvarlig vis. Samtidig kan helsepersonell reservere seg mot dette av samvittighetsgrunner, skriver Fædrelandsvennen.

- Inntil i fjor sommer hadde Sørlandet sykehus Kristiansand én urolog som var villig til å utføre inngrepene her ved sykehuset. Denne urologen har sluttet, og tilbudet falt bort fordi ingen andre leger ville. Vi er likevel pliktig å finne et tilbud til pasienter i vår region, og på bakgrunn av det er det inngått avtale med Ibsensykehuset i Porsgrunn, opplyser fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus.

Det er primært jøder og muslimer som praktiserer rituell omskjæring av gutter. Nesten ingen sykehus i Norge foretar dette inngrepet, fordi leger nekter av samvittighetsgrunner.

Etter at urologen som utførte omskjæring i Kristiansand sluttet, fikk sykehuset ti søknader om dette inngrepet før avtalen med privatsykehuset i Porsgrunn ble inngått. De ti tilfellene ble også videreformidlet til Ibsensykehuset.

Hvert år blir rundt 2.000 gutter i Norge omskåret, skriver Fædrelandsvennen.