Apekopper påvist i Sverige – FHI følger situasjonen nøye

foto