Ingen siktede så langt etter bryllup-utbrudd i Lillestrøm