Dale krever gjennomgang av pengebruken i bomselskapene