Trygdeoppgjøret: Pensjonen øker med 4,12 prosent

foto