Jordbruksoppgjøret prioriterer korn, frukt og grønt, mens inntektsøkning legges på vent