Dommen ble forkynt i Inntrøndelag tingrett torsdag, skriver NRK. Kristiansund kommune er dømt til å betale motpartens sakskostnader på nær 361 000 kroner. De vurderer nå om dommen skal ankes.

- Vi er selvfølgelig veldig skuffet over dommen, men tar den foreløpig til orientering. Ut over dette ønsker vi ikke å kommentere dommen før vi har gått grundig gjennom domspremissene, sier Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard.

Påstand om saksbehandlingsfeil

Et lignende svar kommer fra Helse Midt-Norge, som ble frifunnet på alle punkter.

- Vi tar dommen til etterretning, og har ikke behov for å kommentere innholdet i den ytterligere, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge til Adresseavisen.

Allerede under rettssaken mente Helse Midt-Norge at de hadde en god sak.

- Jeg føler at vi har en god sak. Det er ikke noe her som gjør at vedtaket kan gjøres ugyldig, sa prosessfullmektig for Helse-Midt Norge, regjeringsadvokat Erik Bratterud til Adresseavisen under rettssaken.

- Det er en krevende sak

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, var uenig.

- Vi angriper mange punkter, og vi føler vi er i ferd med å bygge opp en god sak. Men det er en krevende sak, medga Neergaard samme dag.

Bakgrunnen for at kommunen gikk til sak mot staten ved Helse Midt-Norge er at de mener det ble begått flere saksbehandlingsfeil i prosessen da det ble bestemt at det nye fellesykehuset i Møre og Romsdal skulle ligge på Opdøl, 2 mil fra Molde sentrum og 5 mil fra Kristiansund sykehus.

Blant de som kritiserte Helse Midt-Norge sin avgjørelse var daværende leder for Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik.

- Jeg er politiker og da skal jeg ha meninger

- Jeg synes det var uhørt da de presenterte sitt syn til meg før de hadde hørt og sett vårt arbeid gjennom tre og et halvt år med krevende utredninger, sa Eidsvik i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer under rettssaken.

Rettssaken gikk over fem dager i tingretten, og totalt 19 personer var innom vitneboksen for å gi partsforklaringer eller vitneforklaringer.

Helseminister Bent Høie (H) var en av de som måtte vitne under rettssaken. Han måtte da avvise alle påstander som at han er en del av en sammensvergelse mot Kristiansund i sykehuslokaliseringen, blant annet etter å tidligere ha vist sterkt engasjement for Molde.

- Jeg er politiker og da skal man ha meninger. Man blir ikke inhabil av den grunn, sa Høie via video fra Oslo under sin forklaring i slutten av mai.

foto
Ingunn Snuruås, Orkdal (f.h), barnelege Anna Owczarz og Sverre Håkon Evju, Narvik overrakte underskrifter ti helseminister Bent Høie (H) utenfor Stortinget i forbindelse med sykehusstriden på Nordvestlandet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
foto
Tingrettsdommer Ragnhild Vada var dommer i saken der Kristiansund kommune saksøkte Helse Midt-Norge for å få vedtak om sykehusplassering på Hjelset kjent ugyldig. Foto: Sissel Lynum
foto
Helseminister Bent Høie. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix