Regjeringen bruker 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene