Regelendring førte til klar økning i bruken av gradert kontantstøtte