VG: Ingvil Smines Tybring-Gjedde inn i regjeringen