Ingen mistenkte etter innbrudd hos urmaker i Tromsø