Domstolene vil rydde opp i Nav-saken så fort som mulig