Tidligere denne uken viste nye tall at mengden lakselus i oppdrettsanleggene fra Hordaland til Nord-Trøndelag er opptil tre ganger så høy som på samme tid i fjor. Grimstad er bekymret.

- Vi på Stortinget vil rope et varsku. Dersom ikke næringen klarer å håndtere denne situasjonen, vil det få konsekvenser i form av krav om redusert biomasse i anleggene, sier Grimstad til Dagens Næringsliv.

Han advarer dermed oppdrettsnæringen om at den må se langt etter framtidig vekst hvis den ikke klarer å håndtere luseproblemene.

- Oppdretterne er rett og slett steike nødt til å ta dette på alvor og sette inn tiltak for å få kontroll, sier Grimstad.