Søndagens snittpris per kWh er 11,2 øre høyere enn lørdag og 18,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 72,3 øre per kWh er mellom klokken 5 og 6 på natten. Den er 13,4 øre høyere enn lørdag og 28,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 89,1 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 39,8 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.