Reklameomsetningen går ned, men vokser kraftig på nett