Aksjonister lenket seg fast til skip utenfor Tønsberg i protest mot oljeimport fra Russland