Klimautredning foreslår kostholdsendringer og nullvekst i biltrafikken for å nå klimamålene

foto