– Vi er godt fornøyd med resultatet. Oppgjøret er i tråd med frontfaget, noe som tilsier at våre medlemmer vil få økt kjøpekraft, sier Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans.

Arbeidstakere med årslønn lavere enn 520.000 kroner gis et tillegg på 26.000 kroner i året. De med en årslønn på over 520.000 kroner vil få et tillegg på 5 prosent. Tilleggene er inkludert tillegg avtalt i de innledende sentrale forhandlingene, skriver Fagforbundet i en pressemelding.

– Vi gikk inn i forhandlingene med et tydelig krav om å prioritere de med lavest lønn. Det har vi fått til, sier Øiahals.

I tillegg til den generelle lønnsøkningen har fagforeningen fått løftet ubekvemstillegget på morgen og kveld med 25 kroner per time.

– I sum er dette et godt oppgjør for hele laget i Posten Bring AS, mener Øiahals.