Over 60 millioner kroner tildelt i ny kompensasjonsordning første døgn