Regjeringen vil kjøpe fire nye ubåter til 41,4 milliarder kroner