Jussprofessor: I strid med loven å vente med å oppheve tiltak

foto