Riksantikvaren: Interessante vendinger i Statsbygg-forslag