Forstander Ervin Kohn: – For lite kunnskap om jøder