Helsemyndighetene åpner for å lette på skjenkestoppen