Domstolene pålegges å vurdere kontaktforbud i overgrepssaker