Dataproblemene ved Oslo universitetssykehus er rettet