To kronprinsesser deltar i markering for sjøslag i Kristiansand