Oslo: Et utvalg på 1.000 personer deltok i undersøkelsen som avisen Nationen har gjennomført. 39 prosent av deltakerne svarte at økologisk mat er sunnere enn annen mat, mens 30 prosent svarte nei. Samtidig svarte 22 prosent at det er like sunt, og ni prosent svarte at de ikke visste.

Daglig leder i økoorganisasjonen Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen, forteller at en rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fra 2014 fant at det er flere gunstige vitaminer, antioksidanter og fettsyrer i økologisk mat enn annen mat, men mener mediene valgte å tolke rapporten i motsatt retning fordi datamaterialet ikke var tilstrekkelig.

Professor Birger Svihus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sier derimot at VKM konkluderte med at det ikke er noen forskjell på sunnheten i økologisk og konvensjonell mat.

Førsteamanuensis Thor Øivind Jensen ved Universitetet i Bergen er ikke enig med professoren, og sier at forskjellen kommer først fram når man ser på detaljene i positive mineraler, sporstoff og vitaminer og negative rester av giftstoffer.