Norske muslimer sier de vil ha full likestilling mellom kjønnene