Sterke reaksjoner mot nikabkledd rådgiver i Islamsk Råd