Steile fronter mellom partene i sykepleierstreiken