Brann i kjøreledning på Sandefjord stasjon slukket