Livstruende skadd person til St. Olav etter alvorlig voldshendelse i Ørskog

foto