- Skadene er omfattende på kirkens nordside. Det er uforståelig at et firma som skal være kompetent til et slikt arbeid har valgt en slik metode, uttaler Harald Ibenholt, seksjonssjef Konserveringsseksjonen hos Riksantikvaren til Adresseavisen.

Tingvoll kirke er en steinkirke som ble bygget rundt 1180, og blir i noen kilder omtalt som Nordmørsdomen. I middelalderen var den trolig fylkeskirke for Nordmøre og ble reist på et gammelt tingsted. Kirken minner om en festning med to meter tykke murer med ganger og trapper. Veggene i kirken består av kvaderstein, som er steiner hugd for hånd og av meget høy antikvarisk verdi.

- På de gamle kvadersteinene er det tydelige diagonale linjer etter håndverktøy. Disse tegnene fra slutten av 1100-tallet er nå borte fra store deler av kvadersteinene på nordsiden, sier kirkeverge Marit Linberg, som synes hele situasjonen er ufattelig og trist.

LES OGSÅ: Avslører steinkirkas hemmeligheter

- Kollaps av byggestedsledelse

Bård Strømgren, sivilingeniør og daglig leder i KulturminneCompagniet, legger seg flat: - Vi hadde fullstendig kollaps i byggestedsledelse en dag. Da skjedde det som ikke skulle ha skjedd. Vi tar det hele og fulle ansvaret.

Strømgren sier at prosjektering og utprøving av metode i forkant var en grundig prosess.

- Som prosjektleder opplevde jeg at prosessen var trygg og god - og at vi hadde satt sammen rette folkene. Det svikter på byggeplassledelsen, men jeg ser også i ettertid at det teamet vi satte sammen hadde den svakhet at de hadde lite tidligere erfaring fra felles prosjektarbeid. Normalt skal det ikke være noe problem, men det er nok et vesentlig årsaksforhold til oppståtte skader at de involverte fra oss ikke hadde jobbet nok sammen tidligere, forklarer Strømgren. Han sier at det ikke finnes noen unnskyldning for skadene.

- Hvordan kunne dette skje?

- Kombinasjon av særdeles mye støv under arbeidet og betydelig svikt hos byggeplassledelsen i kommunikasjon og kontroll under utførelsen. Anvendt slipeverktøy var aldri planlagt å være i berøring med byggematerialer fra middelalderen, understreker Strømgren.

LES OGSÅ: Luftig jobb for smeden i spiret på Nidarosdomen

- Svært alvorlige skader

Riksantikvaren betegner skadene som svært alvorlige.

- Kvaderstein på skipets nordside er nedslipt i varierende grad, både rundt nordportalen, hjørnene og hele innrammingen til et av vinduene. Den fint tilhogde overflaten fra middelalderen er i store partier ugjenkallelig tapt. Det innebærer at den informasjonen som ligger i blant annet verktøysporene er borte for all framtid. I tillegg er det slipeskader på bygningsstein og i pussen. Slipeskadene reduserer kirkens verdi som historisk kilde, ettersom informasjonen i sporene er borte. I tillegg er skadene skjemmende og endrer opplevelsen av kirken for besøkende, fortsetter Ibenholt, som har vært på befaringer og har dokumentert omfanget av skadene, som NRK Møre og Romsdal først omtalte.

LES OGSÅ: Ser du spøkelset langs kirkeveggen?

Må dekke skadene

Riksantikvaren og kirkeverge Marit Linberg har også lagt ned et omfattende arbeid for å klarlegge hva som har skjedd og forløpet.

- Vi er i ferd med å danne oss et bilde av hvilke mulige tiltak som kan rette opp inntrykket av de mest synlige skadene, men vi har foreløpig ikke trukket noen konklusjoner. Alt videre arbeid på kirken er stilt i bero og vi avventer framtidige tiltak. Dette er en prosess som også involverer kirkevergen, understreker Ibenholt. På spørsmål hvilke konsekvenser dette får for Kulturminnecompagniet svarer han: - Firmaet står ansvarlig for det arbeidet som er gjort, og må også dekke skadene. Enhver kan jo tenke sitt om firmaet som har utført arbeidet.

Tingvoll kirke er en steinkirke som ble bygget rundt 1180, og blir i noen kilder omtalt som Nordmørsdomen. I middelalderen var den trolig fylkeskirke for Nordmøre og ble reist på et gammelt tingsted. Kirken minner om en festning med to meter tykke murer med ganger og trapper. Muren er av kvaderstein, som har meget høy antikvarisk verdi, og oppståtte skader på disse ser også KulturCompagniet på som svært alvorlige.

- Kildeverdier har her gått tapt, men vi har tilbudt oss å bekoste en prosessuelt autentisk rekonstruksjon utført av Nidarosdomens Restaureringsarbeider, understreker Strømgren, som sier han har aldri vært bort i noe lignende.

- Nei, heldigvis ikke. Og jeg håper det aldri skjer igjen, selvsagt. Kvalitetssikringen må bedres. Dette skal aldri gjenta seg.

Vil bekoste: Store deler av norsiden av Tingvoll kirke er skadet etter at KulturCompagniet skulle restaurere muren. - Kvadersteinene har meget høy antikvarisk verdi, og oppståtte skader på disse ser også vi på som svært alvorlige. Kildeverdier har her gått tapt, men vi har tilbudt oss å bekoste en prosessuelt autentisk rekonstruksjon utført av Nidarosdomens Restaureringsarbeider, sier daglig leder Bård Strømgren i KulturCompagniet. Foto: Tommy Fossum
Trist: Kirkeverge Marit Linberg sier skadene på nordsiden av Tingvoll kirke er uopprettelige. Foto: Tommy Fossum